Чужди езици с iopz.com

Езикови школи, методи на обучение, чужди езици.

Какво представляват виртуални класни стаи за изучаване на английски език

Училищните форми на обучения за чуждестранни езици предоставят множество възможности за начинаещи и напреднали. Един от често предпочитаните варианти е виртуалната класна стая. В езикова школа може са се получи пълна информация за видовете и начините на изучаване на английски език. Могат също така да се получат и консултантски мнения и препоръки, да бъде разработено учебно съдържание, приложения и образователни решения, както и за различните сходни услуги за електронното обучение. Фирмите предлагащи езикови обучения осигуряват и предлагат онлайн и офлайн, смесено и дистанционно обучение. Чрез електронен каталог всеки може да се информира за електронното съдържание и различните курсове, които може да са по няколко хиляди в различни направления. Сред най-търсените направления в изучаване на английски език в са – ИТ, бизнес умения и десктоп. За последната група е характерно, включване на разработка и управление на системи и технологии, за работа с програми на базисни компютърни, развитие на лични умения, меки умения, познания по английски език.

Ресурса за дистанционна форма на обучение е достъпни за потребителите уеб платформата му е базирана лека, гъвкава и достъпна за всеки.

Идеята на виртуална класна стая е заложена на база среща в Мрежата, където с обучителна цел всеки желаещ може да се учи. В тази форма, обучаващият инициира уеб среща и кани участници за провеждане на курсовете по чуждо езикознание. Модулите позволяват аудио и видео и аудио чат, споделяне, комуникация на английски език и т.н. Този вариант е изключително удобен и неангажиращ за всеки. С него всеки може да учи, независимо от местоположението му. Този вариант е идеален за онлайн обученията. Така например, една група от 10 участника може да ползва материалите във виртуалната стая, да чете и учи от тях, а паралелно и да има виртуални часове с учител. По време на обучение на английски език под тази форма, всеки може да задава въпроси и да получи отговори, а също така и да научи позицията си спрямо останалите в групата.

Виртуална класна стая за обучения на английски език се фокусира на бизнес, дейността, но и не само към строго профилирана форма на чуждоезиково обучение. Тя позволява и разработване на индивидуални програми.